Memory

Chờ mãi cuối cùng 10/1 cũng đã đến. Cuối tuần thì OT, nhưng vẫn phải tranh thủ chạy ra đại lý suzuki xem thử! Lâu rồi mới lại có chiếc xe làm mình hào hứng vậy. Còn nếu không được nữa thì thôi ta lên A2 kiếm cơ hội khác.

Advertisements
Standard