Memory

Người ta nói tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc. Nhưng ăn chơi, cờ bạc thì không thấy đâu, chỉ thấy OT bạc đầu… Hay là qua Mã lai code dạo 2, 3 tuần kiếm per diem, rồi đời đưa đẩy đến đâu ta trôi đến đó!

Bài Nhớ mẹ nghe lâu rồi mà mỗi lần nghe lại vẫn thấy cảm xúc

Advertisements
Standard