Memory

8/3

Cứ mỗi lần ăn cơm xong định thu dọn là bà ngoại lại đuổi ra chỗ khác, “Bếp núc là chuyện của đàn bà!”. Biết bà ngoại lên chơi nên tranh thủ về  sớm chạy qua Hoàng Ty mua một số món. Vừa về đến cửa, thấy mấy gói đồ ăn trên tay, bà ngoại đã phản đối ngay, “Đàn ông con trai ai lại đi chợ!”. Quan niệm sống của bà ngoại là vậy, thế nên mỗi lần về quê ngoại mình vẫn rất thích vì sẽ không bao giờ bị bắt dọn cơm!

Advertisements
Standard