Memory

Thằng hàng xóm nó lại quấy! Sao ngày trước những tình huống gần giống vầy thì báo trong nước dùng từ tàu lạ, còn nay đã can đảm chỉ đích danh thằng hàng xóm! Bây giờ có vẻ chẳng biết đứa nào là địch, đứa nào là bạn nên thôi …

Tối giật mình khi nghe đứa em kể lại tai nạn của nó với xe số tự động. Cách đây không lâu mình cũng nghe 1 tiền bối trong cty chạy xe số tự động cũng từng gặp tai nạn tương tự, đạp nhầm chân thắng với chân ga. Thật may là không bị gì!

Tháng 5, 6 là giai đoạn chốt đánh giá performance & nhận letter nên thường mọi thứ trong công việc diễn ra sôi nổi hơn. Nhất là năm nay đã có mục tiêu nho nhỏ. Nhưng phải chờ đến tháng 6! Hơi có dấu hiệu mất kiên nhẫn.

Advertisements
Standard