Memory

Break the kettles and sink the boats

Tình cờ biết được 1 biến động về nhân sự sắp tới trong project. Nó càng làm cho mình không thể hiểu quyết định vừa rồi sẽ đưa cty về đâu khi những resource chính đang kéo nhau ra đi…

Advertisements
Standard