Memory

Tháng 7 về, hy vọng grand slam thứ 18 cho Roger và lần đầu cho Hà Lan.

Java – How to program (fourth edition), photo năm 2004 bên Bách Khoa, chắc là quyển sách viết bằng tiếng Anh đầu tiên mình tập trung đọc. Lúc đó vốn từ vựng còn kém, nên note vào chi chít. Đây là quyển giúp mình định hướng lựa chọn công nghệ khi bắt đầu sự nghiệp coding. Sau này mỗi lần interview, mình vẫn lấy nó ra ôn lại kiến thức. Tính ra cũng đã hơn 10 năm, công nghệ thì thay đổi chóng mặt, jdk giờ đã ra đến version 8, cái tên Sun Microsystems giờ cũng đã không còn,  nhưng không hiểu sao những câu hỏi interview thì chẳng khác gì nhiều so với 10 năm trước!

Advertisements
Standard