Memory

Cuối tuần tự nhiên bị cái Codility gây áp lực. Codility là một công cụ đánh giá khả năng của lập trình viên (thuật toán, ngôn ngữ, kỹ năng giải quyết vấn đề …). Mình biết một số công ty Châu Âu dùng nó để sàn lọc ứng viên trước khi quyết định có phỏng vấn ứng viên đó không. Và cty mình cũng yêu cầu một số project thực hiện bài test này. Cá nhân mình thấy những bài test của Codility chủ yếu là thuật toán, và nó có những pattern để giải quyết. Nếu không nắm được những pattern này, thì khả năng trượt là rất cao. Mình không thích lắm những bài test kiểu này. Chắc vì nó khó!

Mình thấy thói quen thứ 7 trong bài viết 7 Habits From Navy SEALs That Will Make You More Successful rất đáng để thực hành.

Never get comfortable. Always push yourself outside of your comfort zone. If you do this continually with every task you take on, that boundary will continue to widen. This process will ensure that you are continually maximizing your potential, which will positively impact your team.

Advertisements
Standard