Memory

Lần đầu tiên sau hơn 5 năm phải đi làm vào ngày đầu tiên năm dương lịch. Đã quen với thói quen mọi năm nghỉ một mạch từ lễ giáng sinh cho đến sang đầu năm dương lịch nên cảm giác đi làm trong khi mọi người nghỉ thật khó diễn tả. Bình thường mọi năm trong đêm giao thừa dương lịch, mình hay ngồi xuống làm cái new year’s resolution nhưng năm nay cũng chưa làm, chắc để sang giao thừa âm lịch làm luôn một thể.

Đang có hứng thú đọc 3 quyển sau:

1. A Year in Japan by Kate T. Willimson
2. Learning to bow: inside the heart of Japan
3.The Lady & the Monk : Four Seasons in Kyoto

The sun goes down. The stars come out. And all that counts is here and now. My universe will never be the same

Advertisements
Standard