Memory

Tháng 3

Đọc bài Khúc giao mùa tháng 3 của hoa Hà Nội thấy viết về Hà Nội hay quá trời, mà có vẻ đa số những bài viết người HN viết về HN đều hay. Nhờ đọc bài này mình biết thêm bài Mưa xuân của Nguyễn Bính.

Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày
Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ
Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”

Advertisements
Standard