Memory

Mọi năm tháng 7 đi lang thang, năm nay phải sau tháng 10 mới được tự do. Kiếm mấy cuốn thể loại du ký về đọc…

IMGP2223

Advertisements
Standard