Memory

Nước sâu thì dòng chảy chậm, người tôn quý thì ăn nói từ tốn. Phải mất 2 năm học nói và thêm 10 năm học im lặng, mới thấy được: nói là một loại năng lực, im lặng là một loại trí tuệ. Con mưa to tối nay tự nhiên làm mình nhận ra được nhiều thứ. Ngày mai bắt tay vào sửa chữa sai lầm do tính cố chấp ngày hôm qua gây ra thôi!

Advertisements
Standard