Memory

Sự kiện TCB sang thăm VN làm dân tình sôi nổi hẳn lên. Chỉ thấy lạ, dân đen mình thì coi nó là thằng ăn cướp, còn họ thì không, có thể vì họ cùng chí hướng (nên họ gọi nhau là đồng chí)?! Dân đen mình coi đó là hành động bán nước, họ gọi đó là đại cục! Lại đi vào vết xe đổ của Lê Chiêu Thống sao! Nay mai cáp quang lại đứt…

Advertisements
Standard