Memory

Tháng cuối năm, chuẩn bị kết thúc đợt release sản phẩm, kết thúc đợt đánh giá performance cho năm 2015, cũng là những ngày cuối cho project đầu tiên ở Bosch. Mình vẫn còn nhớ đã đọc 3 tiêu chí để kết bạn của Khổng Tử – phải nói rất hay để suy ngẫm!

Lúc trước ấp ủ kế hoạch với 1 chiếc mô tô phân khối lớn. Rồi trong thời gian rong ruổi ở Đức, tự nhiên nhận ra cái kế hoạch kia quá tầm thường, vì thật ra chiếc ô tô 4 bánh cũng chẳng có gì là quá to tát. Về VN, quay lại với thực tại, bây giờ cũng chỉ dám lên kế hoạch cho 1 chiếc xe đạp ngon ngon là được , nghĩ đến thuyết tiến hoá – chủ động thay đổi để thích nghi với môi trường!

Giờ đọc tin tức, mấy tin kiểu xây dựng tượng đài, chùa chiền mấy chục đến mấy ngàn tỉ nhan nhản, rồi tin nợ công, mỗi người dân đen phải gánh cả ngàn USD nợ công, công trình metro thì đội vốn lên mấy chục ngàn tỉ… Hỏi sao người dân không ghét!

Advertisements
Standard