Memory

Những gì mình đang dành thời gian tìm hiểu nhiều trong thời gian gần đây: (1) bảo hiểm nhân thọ – chắc tại già rồi nên bắt đầu “sợ” nhiều thứ, và khi thấy sợ thì một trong những thứ nghĩ đến sẽ là bảo hiểm, mặc dù cũng có nền tảng cơ bản về bảo hiểm, đã có 2 cái chứng chỉ của US về bảo hiểm, nhưng khi đọc một hợp đồng mẫu của một số cty bảo hiểm ở VN mắt mình lại hoa lên! (2) thị trường chứng khoán – mình không hiểu sao họ lại dùng từ “chơi” chứng khoán (dễ làm liên tưởng đến một môn “chơi” dễ mất tiền khác, số đề!), và một số người tránh nó như tránh hủi. Bảo hiểm & thị trường chứng khoán mình thấy có gì đó chung chung – kiếm chác trên sự sợ hãi của người khác?!

Sau gần 2 năm, mình chuẩn bị quay lại với dự án web & big data; để lại đằng sau một dự án liên quan đến eclipse platform & xtext. Hồi trước coi Big hero 6, thấy thằng anh khuyên đứa em “use those big brains of yours to think your way around the problem! Look for a new angle!“. Mình cũng muốn look for a new angle thay vì kiểu người ra đi đầu không ngoảnh lại. Nhưng cuối cùng lại buông!

Advertisements
Standard