Memory

Mấy ngày nay ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên trời lành lạnh. Vậy mà sáng nào cũng dậy sớm hơn mọi khi, và chạy xe đi làm trong thời tiết này thì không còn gì bằng!!!

Những chuyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư hầu như đều dễ để lại ấn tượng, nhất là khi chị kể về con người Nam bộ.

Chuẩn bị nâng cấp lên bằng lái B2 để sau này nếu có đổi nghề cũng không bỡ ngỡ!

Today, love a little deeper, laugh a little harder, hold the ones you love a little tighter. Because tomorrow is never promised

Advertisements
Standard