Memory

Ngày đầu tiên vào project thì 90% thành viên trong nhóm có thể tự nhận là trẻ trâu vì mọi người còn rất rất trẻ – phần lớn là lứa sinh năm 90. Ngày rời khỏi project – 1,5 năm sau, thì tất cả thành viên hiện tại trong nhóm đều từ level Senior trở lên, lứa 90 không còn ai!

Khoảng thời gian hơn 1/2 năm đầu trong project, thường thì mình có mặt ở cty khi chưa ai đến, và rời khỏi cty khi không còn ai ở lại. Thỉnh thoảng thứ 7 lọ mọ lên ngồi debug. Phần còn lại (kể từ thời điểm một số va chạm xảy ra), 9.30am xuất hiện ở cty, nhưng vẫn giữ thói quen rời khỏi cty khi hầu hết mọi người đã ra về. Timesheet của mình vẫn đảm bảo dư ra một số giờ kha khá (khoảng 24 giờ mỗi tháng – tức là 3 ngày làm việc!)

DH người Đức (bằng một cách nào đó) biết những vấn đề của mình, đã hỏi muốn đáp ứng nguyện vọng gì trong công việc – xin chuyển project. Ông nói nếu chỉ có thế thì không thành vấn đề!

Dẫu thế nào đến cuối cùng nhìn lại, cũng nên vui vì đã hết lòng mình.

Advertisements
Standard