Memory

Triple balloon

Project mới, chỗ ngồi mới, nhưng quả bóng thứ 3 nhận được ở Bosch hôm nay là từ project cũ (cứ mỗi lần PM kêu đi họp là biết thể nào cũng nhận được phong bì). Sau 1,5 năm làm việc trong project, gia tài khi rời project chẳng có gì ngoài 3 quả bóng (bao nhiêu phong bì đều đã vào quỹ!!!)

WP_20160719_002 1

Advertisements
Standard