Memory

Lâu lâu lười nghỉ một ngày, ăn cơm nhà lại thấy dễ chịu hơn cho cái bao tử hay dở chứng của mình! Mùa trung thu sắp đến, bánh thì năm nào cty cũng cho 1 hộp, chỉ thiếu có trà, nên dạo này lại chăm lùng sục trà hoa cúc!!!

Bạn bè bắt đầu hướng ra biển lớn (không phải biển đảo) cho sự nghiệp bản thân & tương lai của con em sau này, ao làng này có vẻ không còn nhiều cơ hội?!

Sáng thấy 1 cậu bạn để câu status The lion does not turn around when a small dog barks, tiếng Việt mình có phải hay nói Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi?!!!

Advertisements
Standard