Memory

Thu ở Favoritepark, Germany

Đến Châu Âu vào mùa thu chỉ đợi để ngắm cảnh lá thu rụng! Vầy là về được rồi.

IMGP3470.jpg

Đi chung với một số người bạn ở bosch đang làm bên này, một số khác trong nhóm đang là sinh viên theo học master. Cả đám đi bộ từ Ludwigsburg đến Favoritepark. Trời thì mưa to, nhiệt độ ngoài trời chắc chỉ khoảng 3-5°C, bus thì phải 30 phút hay hơn mới có một chuyến, 7 người nhưng chỉ mang có 3 cây dù; vậy mà cả đám vẫn quyết định đội mưa đi bộ gần 45 phút!

IMGP3485.jpg

Hai bên đường, những hàng cây vào thu lá vàng rụng nhìn rất lãng mạng. Trong công viên họ trồng rất nhiều táo, vài cây những quả táo chín rụng đầy gốc!

Cuối ngày kiểm tra lại tracking của fitbit thấy cả ngày đã cuốc bộ được hơn 20K bước chân!!! Ở nhà, đếm cả luôn ngồi xe đến chỗ làm, nó cũng chỉ cho mình gần 2K bước!

Ngồi giữa Stuttgart viết cái post này, lại đang nghe bài hát “tôi thường đó đây, bùn đen in dấu giày, …, áo đường xa không ấm gió phương xa…”. Nghe có vẻ không ăn nhập gì. Nhưng mà lạnh quáaaa!!!

Advertisements
Standard