Memory

imgp3550

Cứ sau mỗi chuyến đi cái xó ve chai của mình lại thêm nhiều đồ! Thấy cái gì lạ lạ cũng muốn nhặt về hết, đến cả mấy chiếc lá thu ngả vàng. Hỏi sao lúc nào cũng vượt quá số kg quy định của hành lý ký gửi! Đâu nhất thiết chỉ mua trải nghiệm thôi!

Advertisements
Standard