Memory

What memento I’ve collected

Mỗi chuyến đi Châu Âu, niềm vui cuối ngày là ngồi đếm xem mình còn lại bao nhiêu gói mì gói mang qua, còn lại bao nhiêu tiền để sống & phát hiện ra vừa kiếm được 1 (hay nhiều) đồng 2 Euro mà mình chưa có!

imgp3564

Hạnh phúc hơn khi có thể kiếm được đồng 2 Euro chưa có ngay tại VN từ 1 em gái trong nhóm (bù lại phải tốn đồng 2 Euro mới tinh sản xuất năm 2016 vừa xu được của anh bạn đi cùng)

imgp3567

Advertisements
Standard