Memory

2 năm

Đúng 2 năm làm việc ở RBVH. Trong 2 năm, làm việc cho duy nhất 1 khách hàng ở 2 project khách nhau. Giống hầu hết những nơi đã đi qua, lúc nào cũng phải góp nhặt thứ gì đó cho kho ve chai của mình để đánh dấu lại thời gian! 2 cái ly mang về từ 2 office khác nhau của khách hàng ở Stuttgart sau 2 chuyến đi trong 2 năm qua.

Cái ly đầu tiên thật ra là ly đựng bút của bác quản lý phía khách hàng. Lúc đầu bác tặng mỗi người 1 cái, nhưng vì vô ý làm mẻ mất chỗ tay cầm, nên lại vô xin. Lọ mọ kiếm mãi không còn cái mới nào, thấy ngay cái đang đựng bút trên bàn, bác đổ hết bút ra một chỗ rồi tặng luôn cái ly! ツ

imgp3591

Advertisements
Standard