Memory

Cảm giác nghỉ 1 tuần biết mai phải đi làm lại ⇝ lười! Không biết 2 trái chuối chín để quên trong hộc tủ hơn 1 tuần giờ ra sao rồi ◔̯◔wp_20161027_002-2

Advertisements
Standard