Memory

Bạn mới

Việc đầu tiên sau khi giải quyết xong cái đầu gối là mang em này về. 10 năm trước, mê Nouvo nên bao nhiêu lương những tháng đầu đi làm đều dành hết để mua, hậu quả là sau đó còn phải mất mấy tháng để trả nợ vì lương mới ra trường lúc đó rất thấp (vì đam mê bất chấp tất cả ¬‿¬)! 10 năm sau cũng là một chiếc xe khác của yamaha!!!

imgp3601

Advertisements
Standard