Memory

Quay lại với kế hoạch đi bộ mỗi ngày. Ngày đầu năm mang về đôi giày bata, tuần đầu năm mới ráng mỗi ngày đi đủ 30 phút, mà được 15 phút là lại vác xe đạp chạy rồi…

screen-shot-2017-01-08-at-10-03-24-am

Advertisements
Standard