Memory

‹Cái mất đáng tiếc là thời gian, cái mất đáng buồn là danh dự, cái mất đáng sợ là nghị lực và cái mất khó tìm lại được là lòng tin›. Có cảm giác đang dần quay trở lại với kiểu sống dựa hoàn toàn vào lý trí trước đây!

Advertisements
Standard