Memory

Lạnh

Những ngày đầu, Stuttgart ngày nào nhiệt độ cũng trên 30℃. Vậy là đi năn nỉ xin xỏ, vác về cây quạt.

IMG_0341

Chưa kịp sử dụng cây quạt lần nào thì nhiệt độ đã tụt dốc không phanh!

IMG_0342

Advertisements
Standard