Memory

Last working day

IMG_0400

Bàn làm việc thoải mái, nâng / hạ thấp độ cao được

IMG_0399

Khu vực ưa thích nhất – tầng 8 với 2 máy pha cafe tự động

IMG_0401

Mê nhất hai cái kén, vác laptop chui vào ngồi làm việc…

Advertisements
Standard