Memory

Lâu rồi mới ngồi lại công ty trễ, thật ra là chạy về nhà từ trưa nhưng mạ tưởng sốt nên cứ đi lại trong phòng lo; suy nghĩ lại, xách xe chạy lên cty. Chuyện cũng chẳng có gì! Ngồi ngoài đây thì mấy con chuột chạy qua chạy lại, trong kia 2 bác India cãi nhau mà không chịu đóng cửa phòng meeting, ồn & loạn!

Trong đầu mình lúc này chỉ tồn tại câu Kiều mà ông ngoại đã đọc lúc ngồi nói chuyện với ba mình – Ngẫm hay muôn sự tại trời, Trời kia đã bắt làm người có thân…

Luôn nhắc bản thân – Always be a pineapple – stand tall, wear a crown, and be sweet on the inside.

Thôi về.

Advertisements
Standard