Memory

Tối qua ngủ mơ nói chuyện với một người, mà không biết là trong mơ hay thật vì mệt. Một người mà mình chưa bao giờ gặp ngoài đời, vì bác đã mất cách đây mấy năm, cũng chỉ đứng trước bàn thờ bác một lần khi về quê. Bác kể rất nhiều về một người với những yêu thương của bác dành cho cô ấy, rồi tại sao lại muốn nói chuyện với mình, rồi có lúc khóc; nhưng thật sự tỉnh dậy mình không nhớ được bao nhiêu, chỉ còn nhớ rõ mỗi câu hỏi của bác cho mình…

Advertisements
Standard