Old books

Thu dọn thùng sách bán ve chai, thấy một vài quyển sách cũ. Lưu lại trên đây để sau này lỡ có dịp gặp lại còn biết mặt nhau.

Đôi bạn – Nhất Linh, NXB Văn Nghệ, 1994
(Biết đến Nhất Linh qua quyển tiểu thuyết này, vì vậy rất trân trọng nó)

Chuyện Làng Nho – Ngô Kính Tử, NXB Văn học, 1989

The Folk Custume Book, New York, 1927

Hình học lớp chín phổ thông, NXB Giáo dục Giải phóng, 1973
(Quyển này có lần hồi năm lớp 8 đã mang ra tham khảo)

Luận pháp văn – Tạ Văn Ru, 1970

Luận Anh Văn toàn tập – Trần Văn Điền, NXB Sống Mới, 1961

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số quyển xuất bản ở Nga, nhà xuất bản MIR

Kinh Thánh Tân Ước, Dòng Chúa cứu thế, 1969 do cha Giuse Nguyễn Thế Thuấn dịch, cha là người đầu tiên tại Việt Nam dịch Kinh Thánh từ nguyên bản Híp-ri và Hy-lạp ra Việt ngữ. Bản dịch Kinh Thánh Tân Ước đầu tiên của ngài được giới thiệu năm 1965. Năm 1969, bản dịch này được tái bản với một số sửa chữa.
(Quyển này được truyền tay rất nhiều người trong gia đình qua các lễ xưng tội và thêm sức)