Memory

Rất nhiều thời gian & tình cảm của bạn ấy đã đổ vào đây… và không thể thiếu món quà mà bạn ấy đã tự tay làm cả đêm qua. (Just having you is enough…)

789C3F6C-964E-4A5B-871A-A3E5A2D5E14F

Standard