Memory

Visa đã cầm trong tay, chỉ còn chờ ngày lên đường. Mạ mình hỏi nhiệt độ bên đó mùa này thế nào, mình trả lời khoảng 16 độ. Vậy là cuối tuần đã thấy mạ mang về một đống quần áo lạnh dày cộm mua ở chợ Nga!

Nay xem phim thấy nhắc đến điển tích Bá Nha – Tử Kỳ, mới nhớ ra đã lâu rồi mình không thu nạp thêm điển tích nào mới.

«To say “I love you” one must know first how to say the “I“» – Suối nguồn. Quyển tiểu thuyết này mua khá lâu rồi, nhưng vì dày cộm nên nhìn sợ không dám đọc. Thỉnh thoảng cũng quyết tâm đọc một mạch cho xong, nhưng đọc được vài chục trang lại đứt đoạn. Tối nay lại lôi ra đọc.

Tự nhiên thấy trân trọng mấy tiếng «Cám ơn đời…» ( chắc vì ngày mai có 1 số thách thức đang chờ)

Advertisements
Standard